döndəriş

döndəriş
bax döndərmə 1 2 və 3-cü mənalarda.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Liste Des Prénoms Irlandais — Sommaire : Haut A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z La liste des prénoms irlandais …   Wikipédia en Français

  • Liste des prenoms irlandais — Liste des prénoms irlandais Sommaire : Haut A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z La liste des prénoms irlandais …   Wikipédia en Français

  • Liste des prénoms irlandais — Sommaire : Haut A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z La liste des prénoms irlandais. (f) …   Wikipédia en Français

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əlaman — <ər.> 1. Yardıma, imdada, köməyə çağırış bildirən nida. Əlaman, qurd inəyi dağıtdı! – Nə qəflətdir bu səndə, ey sitəmgər, cövrü zülmündən; Sərasər yer üzünü sövtü sədayi əlaman tutmuş. Q. Z.. Arqadaşlar, əlaman, gəl tez verib də əl ələ; Həm …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”